มารู้จักกับ vSphere with Operations Management กันดีกว่า

0
1153

อย่างที่ทราบกันว่า Solution Virtualization จาก VMware vSphere ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับไอทีอย่างมากมาย และช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย, ใช้งานทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า, ทำให้แอพพลิเคชั่นต่างๆ สามารถให้บริการได้ดีขึ้น (High Availability) และทำให้ไอทีให้บริการ Services ต่างๆ ได้รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อนในยุคของโลก Physical เมื่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นทำให้การดูแลจัดการ, การแก้ไขปัญหา และการวางแผนเพื่อรองรับการเติบโตของระบบ Viratualization มีความสำคัญต่อผู้ดูแลระบบมากยิ่งขึ้น แล้วอะไรล่ะ? ที่จะมาช่วยให้ชีวิตของ IT Admin ที่เรียกได้ว่า ทุกแผนกเป็นต้องเรียกใช้ ทุกอย่างที่เสียบปลั๊กได้เรียกใช้ IT หมด !! วันนี้ เรามาทำความรู้จักกับ vSphere with Operations Management สิงที่จะทำให้ชีวิต IT Admin หรือ System Admin อย่างเราๆ ให้มันอยู่ง่ายขึ้นกันดีกว่า

vSOM หรือ vSphere with Operations Management คืออะไร?
vSOM คือ การจับเอา 2 Product ของ VMware มารวมกันนั่นก็คือ vRealize Operations Management และ vSphere เปลี่ยนชื่อสินค้าซะใหม่ ภายใต้ชื่อ vSphere with Operation Management (vSOM) พูดง่ายๆ คือ พื้นฐานฟังก์ชั่นการทำงานทุกอย่าง เหมือน vSphere หมดทุกอย่าง แต่มี Top-up เป็น vRealize Operation Manager เพิ่มขึ้นมานั่นเอง

vSphere with Operation Management (vSOM) ทำงานอย่างไร?


vRealize Operations Management จะทำหน้าที่หลัก 3 ส่วนที่สำคัญคือ
1. ตรวจสอบปัญหา(Problem) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของ vSphere, Virtual Machine และทำการแยกแยะว่าปัญหาเกิดขึ้นที่จุดใด และแนะนำวิธีในการแก้ไขปัญหา
2. ค้นหาความเสี่ยง (Risk) ที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตของ Virtual Machine ที่ทำงานอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมของ vSphere โดยค้นหา และแจ้งเตือนพร้อมให้คำแนะนาที่เหมาะสม ทำให้องค์กรไม่ต้องเผชิญกับการหยุดชะงักของระบบโดยไม่จำเป็น
3. ตรวจสอบการทำงาน และการใช้ทรัพยากรของ Virtual Machine (Efficiency) ว่าเหมาะสมหรือไม่ มากไปหรือน้อยไปเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดสรรทรัพยากรได้ถูกต้อง และลดการซื้อฮาร์ดแวร์โดยไม่จาเป็น รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) การใช้ทรัพยากรในอนาคต เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถวางแผนการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรต่างๆได้อย่างเหมาะสม

ประโยชน์ของ vSphere with Operation Management (vSOM) คืออะไร?

เพิ่มเสถียรภาพมากขึ้น
ลดดาวน์ไทม์ของแอพพลิเคชั่นได้มากกว่า 36% ด้วยการค้นหาต้นตอของปัญหาทั้งในปัจจุบัน และความเสี่ยงในอนาคตของ Virtual Machine และ vSphere

ปรับปรุงการใช้ทรัพยากรได้ดีขึ้น
ปรับปรุงการใช้ทรัพยากรบน Vmware ได้กว่า 40% และเพิ่มConsolidation Ratios ได้เพิ่มกว่า 37%

ลดค่าใช้มากจ่ายยิ่งขึ้น
เมื่อจัดการกับทรัพยากรได้เหมาะสมทำให้องค์กรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นไปกับการจัดซื้อฮาร์ดแวร์ และเมื่อแก้ปัญหา หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทำให้องค์กรไม่ต้องศูนย์เสียรายได้ และเวลาไปกับการแก้ปัญหา

ภาพเปรียบเทียบ IT Cost saving:

#Onestopware
www.onestopware.com
เราขาย Server และ Software ที่ให้คุณมากกว่าคำว่าถูก

ทิ้งคำตอบไว้