สินค้า Microsoft มีอะไรบ้าง? แต่ละอันเอาไว้ใช้ทำอะไร?

0
692
Win Pro GGWA  สำหรับเครื่องที่มีลิขสิทธิ์ Windows ไม่ถูกต้อง และต้องการเปลี่ยนให้เป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง
1. เครื่องที่ติดตั้งของปลอม
2. เครื่องเปล่าที่ไม่มีลิขสิทธิ์ติดตั้งมาจากโรงงาน หรือตัวแทนจำหน่าย และถูกส่งมอบให้กับ User แล้ว
3. เครื่องที่ติดตั้ง Windows ถูกลิขสิทธิ์แต่ผิด Edition เช่น Home Edition
4. เครื่องที่ติดตั้ง Windows ถูกลิขสิทธิ์แต่ผิด Version เช่นต้องการ Downgrade
Win Pro Upgrade สำหรับเครื่องมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง แต่เวอร์ชั่นเก่า ต้องการ upgrade เป็นเวอร์ชั่นใหม่
Win Enterprise Upgrade สำหรับเครื่องที่มี Windows ลิขสิทธิ์ถูกต้อง แต่ต้องการ Up เป็น Enterprise
Win Enterprise Upgrade + SA PACK สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อ License Windows Enterprise พร้อม SA ต้องซื้อ Part นี้ หรือกรณีที่ลูกค้าซื้อ Win OEM และต้องการ upgrade เป็น Enterprise แนะนำให้ซื้อ Part นี้ ซึ่ง + SA ไปเลย เพราะราคาพอ ๆ กันกับการซื้อ Win Enterprise Upgrade เฉย ๆ
Win Enterprise SA Only สำหรับการต่ออายุ Software Assurance ที่เคยสั่งซื้อไปแล้ว
Enterprise Side Load ตัวติดตั้งสำหรับพัฒนา Metro App ในองค์กร
Windows Rental Right สำหรับผู้ที่ต้องการนำเครื่องที่ติดตั้ง Windows ไปเช่าต่อ
Windows Embedded จะเป็น Windows ในเวอร์ชั่นที่มีการปรับแต่ง feature ลดลง
เพื่อทำงานเฉพาะทาง และให้ได้ความเร็วสูงสุด
การใช้งาน อาทิเช่น เครื่อง ATM, เครื่อง POS,
เครื่องควบคุมเครื่องจักร ฯลฯ  สำหรับ Upgrade ลูกค้าต้องมี
Windows Embedded ลิขสิทธิ์ถูกต้อง แต่เวอร์ชั่นเก่าอยู่ก่อน
Office Rental Right สำหรับผู้ที่ต้องการนำเครื่องที่ติดตั้ง Office ไปเช่าต่อ
Project Standard ใช้งานวางแผน งานโปรเจค
Project Professiona lw1PrjctSvrCAL Standard ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Project Server ได้
ใช้งานวางแผน งานโปรเจค ใชงานร่วมกับ Server ได้ With 1 Project Server CAL (Included)
Visio สำหรับใช้งานเขียน Chart ต่างๆ
LNCE สำหรับใช้งาน UC (Unified Messange Communication)
LYNC Standard CAL สิทธิ์สำหรับ Client ในการใช้งาน Lync Server Standard ครอบคลุมการใช้งาน Instant Messanges
LYNC Enterprise CAL สิทธิ์สำหรับ Client ในการใช้งาน Lync Server Standard คอบคลุมการใช้งาน Conference ต้องมี LYNC Standard CAL ก่อน
LYNC Plus CAL สิทธิ์สำหรับ Client ในการใช้งาน Lync Server Standard ครอบคลุมการใช้งานเชื่อมต่อกับ โทรศัพท์ ต้องมี LYNC Standard CAL ก่อน
Office Muti Langauge Pack ชุดเสริมในการเปลี่ยนสลับภาษาของ Office  ให้ใช้งานได้ 35 เมนูภาษา
Office 365 ชุด Office ProPlus พร้อม Exchange Online, SharePoint Online, Lync Online เป็นแบบเช่าใช้งานต่อปี
สินค้า Office 365 ไม่สามารถซื้อรวม Plan กันได้ภายใต้ ชื่อ End-Customer เดียวกัน เช่น Plan M ร่วมกับ Plan E
แต่ในส่วนของ Plan E สามารถร่วมกับ Stand Alone Product  อย่าง Exchange Online, Lync Online หรือ SharePoint Online ได้
แต่ Stand Alone แต่ละ Plan จะไม่สามารถรวมกันเองได้
Exchange Online ชุด Exchange Online สำหรับ Office 365
Exchange Online Protection ชุด ป้องกัน Spam & Malware ต่างๆสำหรับ ผู้ใช้งาน
SharePoint Online ชุด SharePoint Online สำหรับ Office 365
Lync Online ชุด Lync Online สำหรับ Office 365
Project Online ชุด Project Online สำหรับ Office 365
Visio Online ชุด Visio Online สำหรับ Office 365 จำกัดผู้ใช้งานสูงสุดที่ 25 คน/เครื่อง  (ไม่จำเป็นต้องซื้อ CAL)
Windows Server Standard รองรับเครื่อง 2 CPU และสามารถใช้งาน Hyper-V ได้ 2 instance (Client ต้องมี CAL ควบคู่ในการใช้งาน)
Windows Server DataCenter รองรับเครื่อง 2 CPU และสามารถใช้งาน Hyper-V ได้ไม่จำกัด (Client ต้องมี CAL ควบคู่ในการใช้งาน)
Device CAL Client Access License สิทธิ์ในการเข้าใช้ Server สำหรับผู้ใช้งาน (นับตามจำนวน เครื่อง)
User CAL Client Access License สิทธิ์ในการเข้าใช้ Server สำหรับผู้ใช้งาน (นับตามจำนวน ผู้เข้าใช้งาน)
RDS CAL Remote Desktop Service CAL เพิ่ม Concurrence สิทธิ์ในการ Remote ใช้งาน Server (นับตามจำนวน สิทธิ์ที่ต้องการเพิ่ม)
MultiPoint Server Premium Edition พิเศษสำหรับการทำ Virtual Desktop ขนาดเล็ก (โดยไม่ต้องซื้อสิทธิ์การใช้งาน Windwos) Premium รองรับ 20 เครื่อง
Core CAL Suite ชุด CAL (Windows Server CAL, Exchange Server CAL, SharePoint Server CAL, System Center Server CAL,
ForeFront Online Protection) ต้องซื้อ License + SA Pack
SQL Server Application Server ที่ใช้งานบริหารข้อมูล Database สามารถซื้อสิทธิ์ได้ 2 แบบ
1. License + CAL
2. Core License (นับ core แต่ละ cpu แต่ไม่ต้องซื้อ CAL)
SQL Business Intelligence เพิ่มการทำงานแบบ Business Intelligence & Dash Board สามารถซื้อสิทธิ์ได้แบบ License + CAL เท่านั้น
Exchange Server Application Server ที่ใช้งานบริหาร ระบบ E-mail
Without Service ไม่รวมสิทธิ์การใช้งานพื้นฐานที่มากับ Standard CAL เพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องซื้อ Standard CAL ก่อน
Visual Studio สำหรับงาน พัฒนา Software ในองค์กร
MPN Competency Require ราคาพิเศษสำหรับ Partner ที่สมัครเป็น MPN (Microsoft Partner Network) และได้รับ Certified
Visual Studio Team สำหรับงาน พัฒนา Software ในองค์กร
Foundation Server แบบทำงานร่วมกันเป็นทีม ต้องมี CAL ควบคู่ในการใช้งาน หรือซื้อสิทธิ์ MSDN
Visual Studio Test Pro สำหรับทดสอบ Software ที่เขียนขึ้นในองค์กร
Dynamic CRM Dynamic Customer Relationship Management
Software สำหรับใช้งานบริหาร ลูกค้า และระบบการทำงานภายในองค์กร
System Center Server Application Server ที่ใช้งานสำหรับบริหารการทำงานของเครื่อง Server และ Client ทั้งหมดภายในองค์กร
มี Function ในการ จัดการ และ Monitoring
SharePoint Server Application Server ที่ใช้เป็น Web Portal ทั้งในองค์การ และ Public นอกองค์กร มีความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับ Software Microsoft ตัวอื่น ที่ใช้งาน Sharing หรือทำงานผ่าน Web ได้อย่างดี สามารถทำงานร่วมกับ AD Server
 ในการทำงานแบบ Role ให้ทำเรื่องต่างๆ และอนุมัติผ่าน Web ตามสิทธิ์ที่ตั้งไว้หรือทำงานเป็น File Sharing ผ่าน Web

#Onestopware
www.onestopware.com
เราขาย Server และ Software ที่ให้คุณมากกว่าคำว่าถูก

ทิ้งคำตอบไว้