8 คุณสมบัติเด่นของ 802.11ax

0
165

IEEE และ Wi-Fi Alliance ได้สำรวจการติดตั้งและพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ในเรื่องปัญหาต่างๆ พบว่าสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อคือการใช้งานในสภาพ “ทั่วไป” (Typical Condition) อาทิ เรื่องของปัญหาอินเตอร์เน็ตช้าเพราะมีคนเชื่อมต่อจาก Access Point เดียวกันมากเกินไป เช่นในสนามบิน สถานีรถไฟ หรือในอพาร์ตเมนต์ที่มีผู้เช่าอยู่เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้แล้ว โลกกำลังเข้าสู่ยุค Internet of Things หรือ IoT ที่อุปกรณ์ต่างๆ ต้องเชื่อมต่อ wi-fi เพื่อการทำงาน ไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

นั่นทำให้ IEEE ออกมาตรฐานใหม่ของอินเตอร์เน็ตไร้สายขึ้นมา นั่นก็คือ 802.11ax ที่ช่วยให้การเชื่อมต่อแบบ low data-rate connection เป็นไปอย่างไม่สะดุด, ช่วยลดการเสื่อมอายุของแบตเตอรี่ในเซนเซอร์ของอุปกรณ์แบบ IoT และช่วยขยายขอบเขตของสัญญาณ wi-fi

ที่สำคัญ 802.11ax ยังช่วยในการเชื่อมต่อ Acess Point เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในพื้นที่กลางแจ้งสามารถรับสัญญาณ wi-fi ได้อย่างไม่ขาดตอน

802.11ax จะมาออกเป็น 2 ช่วง Wave 1 ที่ออกมาในต้นปีนี้และ Wave 2 ที่จะออกตามมาในอีก 2 ปีข้างหน้า

802.11ax ทั้งสอง Wave มีคุณสมบัติที่น่าสนใจดังนี้

1.Downlink และ Uplink ด้วยเทคนิค OFDMA

เทคนิคใหม่นี้จะช่วยเพิ่ม data rate ให้กับ user และลด Latency ของข้อมูลลง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบ low data-rate connection อย่างเช่น อุปกรณ์ IoT ต่างๆ

  1. Downlink และ Uplink ด้วยเทคโนโลยี MIMO

MIMO ย่อมาจาก multiple-input and multiple-output ซึ่งก็คือการรับ-ส่งคลื่นหลายชุดพร้อมกัน ในช่องความถี่เดียวกัน ในมาตรฐาน 802.11ax จะพัฒนาจากมาตรฐานเดิม 802.11ac ในการเพิ่มขนาดกลุ่ม MIMO แบบ multi-user ส่วนใน Wave 2 จะเพิ่มการ uplink ของ multi-user MIMO  ไปด้วย

  1. ส่งสัญญาณได้แรงขึ้น

มาตรฐาน 802.11ax จะเพิ่ม data rate และขยายขอบเขตสัญญาณ ซึ่งในปี 2019 จะออก Access Point 8 แบบเสาอากาศ เพื่อรองรับสัญญาณที่แรงขึ้นของมาตรฐานใหม่อีกด้วย

  1. Higher-order modulation

เพิ่ม modulation level สูงสุดจาก 256-QAM to 1024-QAM เพิ่ม data rate ในการใช้งานสภาพดี (good condition ที่มี SNR สูง)  มี peak rate เพิ่มขึ้น 25% จากมาตรฐานเดิม

5.OFDM symbols

มาตรฐานใหม่จะลด OFDM Symbol overhead ลง capacity ของ network ก็เลยเพิ่มขึ้นไปด้วย

6.Outdoor operation

เพิ่มความเสถียรในการต่อ wi-fi ในพื้นที่กลางแจ้งด้วยการใช้ packet format แบบใหม่ที่มีการซ้ำ ทำให้มี guard interval ยาวขึ้น และมี error recovery

  1. ลด power consumption ลง

นอกจาก power-save mode ที่มีมาตั้งแต่แรกแล้ว ยังมีระบบเพิ่มเวลาของ sleep interval และการตั้งเวลาให้ระบบกลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง โดยเฉพาะโหมเด 20MHz-channel-only ที่ทำให้อุปกรณ์แบบ IoT ลดการใช้พลังงานของชิปลงไปได้

8.Spatial re-use

มาตรฐาน 802.11ax ช่วยให้การส่งสัญญาณเกิดขึ้นพร้อมกันได้หลายครั้งในพื้นที่เดียวกัน จากเดิมที่ส่งได้ทีละครั้งและทำให้การส่งสัญญาณอื่นต้องรอตามคิว

นี่คือคุณสมบัติคร่าวๆ ของมาตรฐาน  802.11ax เท่านั้น มาติดตามกันต่อไปว่ามาตรฐานใหม่นี้จะมีอะไรน่าตื่นเต้นออกมาอีกบ้าง

_____________________________
Onestopware เราให้คุณได้มากกว่าคำว่าถู
💻 : www.onestopware.com
 : 02-392-3608
📱 : Sales@monsterconnect.co.th                                                         

ทิ้งคำตอบไว้