Aruba Policy Enforcement Firewall (PEF)

0
92

Firewall คือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ขาดไม่ได้ในงานด้าน cyber security เช่นเดียวกับ Firewall ของ Aruba ที่เรียกว่า  Aruba Policy Enforcement Firewall (PEF)

PEF เป็น Firewall ที่ประกอบไปด้วยฟีเจอร์ย่อยๆ จำนวนมาก เป็นเครื่องมือให้แผนก IT สามารถเลือก user ใดให้เข้ามาในระบบ หรือเลือกอปกรณ์ใดให้เข้ามาในระบบได้ เช่นเดียวกัน PEF ทำให้แผนก IT เห็นว่า user คนใดกำลังใช้อุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ ณ เวลานี้

PEF ยังทำงานร่วมกับ Aruba Adaptive Radio Management (ARM) ช่วยให้ Access Point แต่ละจุด ปลอดภัยจากสัญญาณรบกวน PEF ยังช่วยในการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพราะ PEF มีฐานข้อมูลของ mobile app และเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ

นอกจากนี้ ใน PEF ยังมีเทคโนโลยี AppRF ที่ทำให้รู้ว่า user แต่ละคนมี traffic การใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ตอย่างไร เช่นเดียวกับ . Aruba Mobility Controllers ที่ช่วยในการเชื่อมต่อของทั้ง single network, การเชื่อมต่อแบบมีสาย, ไร้สาย และ VPN

AppRF ยังช่วยระบุตัวตนและบทบาทของ user แต่ละคน หรือ อุปกรณ์ที่พวกเขาใช้เชื่อมต่อ และสามารถจัดประเภทของพนักงานที่ใช้สัญญาณเน็ต ทั้งแบบจัดรวมเป็นกลุ่มใหญ่ หรือตั้งเป็นกลุ่มย่อยๆ ที่มีลักษณะเฉพาะได้

เมื่อบทบาทของ user แต่ละคนได้รับการตั้งค่าแล้ว ฝ่าย IT สามารถสร้าง template การบริหารการใช้อินเตอร์เน็ตให้กับ user แต่ละคนได้โดยง่าย ซึ่งสามารถวางแนวทางได้ในทุกประเภทการเชื่อมต่อ ทั้งมีสาย ไร้สาย และ VPN

ด้วยระบบ STATEFUL FIREWALL ทำให้สามารถวางแผนกำหนดและข้อห้ามต่างๆ ในการงานอินเตอร์เน็ตของ user แต่ละคนได้อย่างรัดกุมและรอบคอบ

ระบบ Firewall ของ Aruba ยังมีฟังก์ชั่น Deep packet inspection (DPI) ที่สามารถตรวจสอบ user ได้ว่าพวกเขากำลังใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้าอปพลิเคชั่นอะไรอยู่ เช่น สามารถแยกประเภทของแอปฯ ที่ user ใช้ระหว่าง แอปฯ แบบ corporate เช่น BOX หรือแอปฯ แบบ personal use เช่น Facetime ได้

เช่นเดียวกับการทำงาร่วมกับ Network Serivce อื่นๆ เช่น Apple AirPrint and AirPlay ก็เชื่อมโยงกันได้อย่างไร้ปัญหา สามารถจัดลำดับความสำคัญของ Network Service ต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ Aruba AppRF ตรวจจับ web-based application ต่างๆ หรือแม้แต่ Encrypted applications ที่สามารถแยกแยะความแตกต่างของ แอปพลิเคชั่นที่เข้ารหัสแต่ละอันได้จาก fingerprint ของแต่ละเว็บ

ยิ่งกว่านั้น Traffic Procressing ของ PEF มีค่า Latency ที่ต่ำมาก ทำให้ Firewall ไม่ส่งผลรบกวนใดๆ ต่อการเชื่อมต่อภายใน network สามารถรองรับ user หลายพันคนได้อย่างไร้ปัญหา

สรุปฟีเจอร์หลักของ Aruba Policy Enforcement Firewall (PEF)

Fully Stateful Layer 4-7 Firewall

ฟังก์ชั่นที่ช่วนการมองเห็น user และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อต่างๆ เช่นเดียวกับการควบคุม data flow ทั้งสองทาง

Zero-impact performance

ไม่รบกวน traffic การเข้าอินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์อื่นๆ

Fully user and application aware

สามารถปรับข้อกำหนดหรือนโยาบายด้าน cyber security ได้หลากหลายแนวทางทั้งแบ่งตาม บทบาท,  user, อุปกรณ์เชื่อมต่อ, แอปพลิเคชั่น และปลายทางของแอปพลิเคชั่น (app destination)

Advanced Application Layer Gateways for Unified Communications

ควบคุมให้แอปฯ ทุกอันสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาการเชื่อมต่อ

Application Aware QoS

แอดมินสามารถเข้ามาจัดลำดับความสำคัญของ traffic ในการใช้แอปฯ ต่างๆ และควบคุมพฤติกรรมการใช้คลื่นความถี่วิทยุ (RF)

Real-Time AppRF Dashboard

ผู้ดูแลสามารถ monitor และ ชี้ปัญหาของการเชื่อมต่อได้ทันที จาก Dashboard ที่แสดงผลการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆของแต่ละ user ได้แบบ real-time

Reusable policy library

สามารถเซฟข้อกำหนดหรือนโยบายต่างๆ เก็บไว้เป็น template ที่ใช้ซ้ำได้เรื่อยๆ

Historical Data Collection

เก็บข้อมูล history ของการใช้แอปฯ ต่างๆ เอาไว้ ช่วยให้สามารถวางแผนการใช้งาน network ในระยะยาวได้

Integration with external RADIUS server

สามารถอนุญาตให้อุปกรณ์จากข้างนอก (third-party device) เข้ามาใน network ได้ โดยผ่าน Clearpass ระบบตรวจสอบที่รัดกุม และระบบ dynamic policy update ที่สามารถวางข้อกำหนดการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆ ได้อย่างเจาะจง

นี่คือความสามารถหลักๆ ของ Aruba Policy Enforcement Firewall เครื่องมือจัดการระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูงจาก HP

______________________________
Onestopware เราให้คุณได้มากกว่าคำว่าถู
💻 : www.onestopware.com
 : 02-392-3608
📱 : Sales@monsterconnect.co.th                                                         

 

ทิ้งคำตอบไว้