HPE 3PAR StoreServ พี่ใหญ่ HP Storage

0
638

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมใช้สถาปัตยกรรมที่ใช้มาตั้งแต่เมื่อ 20 ปีที่แล้วและไม่ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับกลุ่มงานที่สามารถคาดการณ์ได้ ทำให้องค์กรต่างๆ จึงต้องใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลไม่คุ้มค่าและมีราคาสูง Converged Storage สมัยใหม่ได้มีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อรองรับการบริการ IT as-a-service มุ่งเน้นรองรับการให้บริการของคลาวด์คอมพิวติง มีการยืดหยุ่นตามการใช้งานจริง

HPE 3PAR StoreServe Storage คือแพลทฟอร์มระบบจัดเก็บข้อมูลระดับมิดเรนจ์ที่มีตัวควบคุม 2-4 ตัว ที่มีความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลแบบ Tier 1 อัดแน่นด้วย Utility เครื่องมือต่างๆ ให้บริการที่เปี่ยมคุณภาพในระดับราคาเริ่มต้นที่องค์กรต่างๆ สามารถซื้อหาได้ง่าย จุดเด่นของ 3PAR ดังนี้

  1. High Performance, High Efficiency Controllers รองรับศักยภาพในการขยายการให้บริการ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า Mesh-Active Controller สารรถนะในการบริหาร Workloads มากกว่า 3,000,000 ครั้งต่อวินาที (3,000,000 IOPs) รองรับการขยายงานได้เพิ่มขึ้น คุ้มค่าแก่การลงทุนระยะยาว รองรับการใช้งานจำนวนมาก Multi-tenancy มีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล สามารถการันตีปริมาณการใช้ทรัพยากร (QOS) 3PAR StoreServe สามารถต่อขยายได้ทั้งแบบ Scale-Up และ Scale-Out เพื่อรองรับคลาวด์ เน้นการจัดสรรทรัพยากรในทุกสภาวะ ระบบจะต้องทำงานต่อไปได้โดยส่งผลกระทบกับผู้ใช้น้อยที่สุด เมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์บางชิ้นไม่สามารถทำงานได้ เช่น ดิสก์ หน่วยควบคุม กล่องจัดเก็บดิสก์ ข่องทางเชื่อมต่อระหว่างสตอเรอกับอุปกรณ์ภายนอกหายไป นอกจากนี้การการันตีการใช้ทรัพยากรโดยการควบคุมปริมาณการใช้ Workload ได้อย่างเหมาะสม ไม่รบกวนการใช้งานระหว่างแอปพลิเคชั่นที่ทำงานร่วมกัน สามารถกำหนด ปริมาณการรับส่ง IO ต่อวินาที (IOPs), ปริมาณแบนด์วิธ MB/s, และความเร็วในการตอบสนอง Latency ในระดับ Millisecond
  2. Fine-Grained Storage Virtualization ภายในตัวอาศัยหลักการกระจายข้อมูล เกลี่ยการใช้งาน (Wide Stripping) ใช้สมรรถนะของอุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้จัดการปรับขยายระบบไม่ยุ่งยาก คล่องตัว เหมาะสมกับการใช้งานธุรกิจปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี Native Wide Striping และ Mixed Workload รองรับธุรกิจหรือกลุ่มงานที่ขยายตัวแบบคาดไม่ถึง (Unpredictable Growth) เทคโนโลยีสตอเรจแบบดั้งเดิมเป็นแบบ SILO ต้องอาศัยความชำนาญในการวางแผนล่วงหน้า ซึ่งถ้าไม่ดีพอทำให้เกิดปัญหาประสิทธภาพที่เกิดจากความไม่เท่ากันในการเข้าถึงข้อมูลเกิดจุดคอขวด hot spot เอชพีมีเทคโนโลยีที่เหมาะกับ IT สมัยใหม่ ที่เรียกว่า Fine-Grained Storage Virtualization เน้นความฉลาดของผลิตภัณฑ์ ลดภาระออกแบบและบริหารการจัดกว่าได้ 90% อาศัยหลักการกระจายข้อมูล เกลี่ยการใช้งาน (Wide Stripping) ใช้สมรรถนะของดิสก์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การปรับขยายแบบอัตโนมัติระบบจะคล่องตัว เหมาะสมกับการใช้งานธุรกิจปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  3. Thin Provisioning สมัยใหม่เป็นผู้ผลิตรายเดียวที่นำความสามารถของการทำ Thin Provisioning ใส่ลงใน ASIC H/W เฉพาะด้าน ทำให้มีใช้งานเนื้อที่ได้คุ้มค่ายิ่งขึ้น และแก้ปัญหา Performance ททที่เกิดจากทำ Thin  บนซอฟแวร์
  4. Autonomic รองรับการปรับขยาย ปรับเปลี่ยนเนื้อที่ข้อมุลแบบ Online โดยไม่ส่งผลกระทบการให้บริการระบบ เน้นการปรับเปลี่ยนงานต่างๆ ให้มีสมดุล ลดภาระของผู้ดูแล สามารถดึงข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางด้านธุรกิจได้รวยเร็วยิ่งขึ้น
  5. Virtual Domain สามารถแบ่งย่อยทรัพยากรในการเข้าถึงการให้ผู้รับบริการงานแต่ละราย ทำให้ผู้รับบริการสามารถใช้งานเหมือนเป็นระบบของตัวเอง ผลที่ได้คือ เพิ่มความปลอดภัยและกำหนดควบคุมการใช้ทรัพยากร ต่อยอดระบบงานที่ต้องการรวบรวมศูนย์จัดเก็บข้อมูล (Storage Consolidation) โซลูชั่นระบบจัดเก็บข้อมูลของ HP Converged Storge จะช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีการทำงานที่ง่ายดาย และมีต้นทุนลดลง โดยใช้สถาปัตยกรรมเดียวกันบนระบบจัดเก็บข้อมูลทุกรุ่น เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนด้านข้อมูล บุคลากร และระบบโครงสร้างพื้นฐาน

#Onestopware
www.onestopware.com
เราขาย Server และ Software ที่ให้คุณมากกว่าคำว่าถูก

 

ทิ้งคำตอบไว้