Solarwinds กับวิสัยทัศน์ด้าน IT เพื่อรองรับ Internet of  Things

0
84

โลกของเราเข้าสู่ยุค Internet of Things แบบเต็มตัว คาดการณ์ว่าในปี 2020 จะมีอุปกรณ์ที่เป็น IoT อยู่ 30,000 ล้านเครื่องด้วยกัน นักวิเคราะห์จาก KPMG คาดการณ์ว่าเทคโนโลยี IoT จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 11 ล้านล้านบาทภายในปี 2025

อุปกรณ์ IoT อาศัยการเชื่อมต่อผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ท และมันเป็นโจทย์ท้าทายของคนทำงานด้าน IT อย่างมาก เพราะการทำงานของ IoT ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย ทั้ง connectivity, อุปกรณ์, cloud, การจัดการข้อมูล ฯลฯ

Patrick Hubbard ผู้ดำรงตำแหน่งเป็น Technical Product Marketing Director ของ Solarwinds บริษัทซอฟท์แวร์ยักษ์ใหญ่ด้าน IT Management แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจ

อย่างแรกเลย  Patrick มองว่าฝ่าย IT จะต้องทำงานด้านการมอนิเตอร์และบริหารจัดการ connectivity ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทมากกว่าเดิม รูปแบบการทำงานจะเปลี่ยนไปจากการร่วมงานกับทีมในแผนกเดียวกันเป็นหลัก การเข้ามาของ IoT ทำให้ฝ่าย IT ต้องทำงานประสานกับฝ่ายอื่นมากขึ้น เช่น CIO ฝ่ายกฎหมาย ฝ่าย HR และฝ่ายธุรกิจ

หน้าที่สำคัญของฝ่าย IT สำหรับ IoT จะเปลี่ยนไปดังนี้

  1. หัวใจสำคัญของฝ่าย IT จะอยู่ที่ความสามารถในการมองเห็น (Visibility) อุปกรณ์ต่างๆ และการมอนิเตอร์ traffic ต่างๆ โดยที่ application traffic จะถูกให้ความสำคัญกว่า network traffic โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยของ application นั้นๆ
  2. คุณภาพของการให้บริการจะเน้นไปที่ความเร็วในการเชื่อมต่อ

และเมื่อมีอุปกรณ์ IoT หลายตัวเชื่อมต่อกันภายใน network ฝ่าย IT ต้องทำให้ uptime และ performance ของ application ต่างๆ ทำงานได้รวดเร็ว ฝ่าย IT management ต้องทำงานร่วมกับฝ่ายวิเคราะห์ หรือ IT Operations Analytics (ITOA) เพื่อให้การเชื่อมต่อเสถียรและมั่นคง

ฝ่าย IT management ต้องทำงานด้านข้อมูลมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะพวกเขาต้องให้ insight กับผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและรับมือกับปัญหาต่างๆ ใน IT ecosystem ทั้งหมดแบบ real time อีกด้วย ไม่สามารถพึ่งพาข้อมูลจาก ITOA อย่างเดียวได้อีกต่อไป

นอกจากนี้ฝ่าย IT ยังต้องเป็นคนกำหนด policy ด้านความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ IoT ต่างๆ อีกด้วย ซึ่งคุณ Patrick มีความเห็นดังนี้

  1. IT มีหน้าที่สั่งการการทำงานแบบอัตโนมัติต่างๆ (automation) เพื่อแก้ปัญหาก่อนที่มันจะกลายเป็น network downtime เช่นกับการใช้ automation ในการป้องกันภัยคุกคาม
  2. ต้องรักษาระดับความปลอดภัยให้อยู่ในระดับสูงที่สุดเสมอ
  3. ใช้เครื่องมือ security information and event management (SIEM) ในการมอนิเตอร์ network ทุกวินาที และต้องเก็บข้อมูล log ทั้งหมด และทำ forensic data แบบ real time
  4. ฝ่าย IT ต้องเป็นคนวาง policy ด้าน privacy ให้แก่องค์กร และบังคับใช้ให้ทุกคนในองค์กรใช้อุปกรณ์ IoT ที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยแล้วเท่านั้น และต้องอัปเดต policy อย่างสม่ำเสมออีกด้วย

การเข้ามาของ IoT ได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานในอุตสาหกรรม และการเตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของฝ่าย IT แต่เนิ่นๆ จะทำให้การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ IoT เป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

________________________________________________________

Onestopware เราให้คุณได้มากกว่าคำว่าถู
💻 : www.onestopware.com
 : 02-392-3608
📱 : Sales@monsterconnect.co.th

ทิ้งคำตอบไว้